ПРОТЕСТНА ШЕТЊА АДВОКАТА

У петак 1 новембра 2019. године са почетком од 15,00 часова испред зграде Адвокатске коморе у Дечанској улици број 13 у Београду биће одржан трећи по реду протест адвоката.

Након окупљања адвоката, адвокатских приправника и грађана који дају своју подршку адвокатима иде се у шетњу до Владе Републике Србије и Министарства Правде ради остваривања адвокатских захтева.

Захтеви адвоката бићу залељени на зграде државних институција до њиховог испуњења.

Протест адвоката организује се против закона штетних за уставни положај адвокатуре и издаје интереса адвоката од стране Адвокатске коморе Србије.

изјава је добијена од представника адвокатског протеста адвоката Чедомира Кокановића

ПРОГЛАС И ЗАХТЕВИ АДВОКАТА

На основу Устава Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 98/2006), посебно на основу његових чланова 2, 3, 4, 18, 21, 24, 27, 36, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 61, 67, 84, 90, 107, 167, 168, 169, 194 и 195, МИ адвокати и грађани Републике Србије, осетивши потребу да устанемо у заштиту правног поретка, права и слобода грађана, правосудног система, као и положаја Адвокатуре, овим истичемо ;

П Р О Г Л А С

Полазећи од начела самосталности, независности и јавног значаја адвокатуре, узмајући у обзир обавезу адвокатских комора да штите права и интересе адвоката и адвокатских приправника и старају се о побољшању положаја адвоката, налазећи да је адвокатура слободна професија у оквиру јавног поретка и да је адвокат осим да заступа подједнако дужан да својим професионалним и другим јавним деловањем доприноси владавини права, законитости и правичности, неспремни да прихватимо урушавање правног поретка, смањење процесних и материјалних права грађана, континуирано одузимање надлежности и тржишта правне помоћи адвокатима, тенденцију да се ефикасно правно средство суспендује наметнутим покушајима мирења (обавезна медијација), те укидање другостепеног поступка и ефикасног правног средства (приговор или жалба) у појединим законским решењима, у жељи да Адвокатура своје унутрашња спорна питања расправи одвојено од важнијег питања и дужности заштите и побољшања правног поретка, да престане бити неравноправан и игнорисан партнер било коме ко се лажно представља искреним партнером, све то у интересу грађана и адвоката, МИ доле потписани и овом акту придружени адвокати тражимо да се ;

I) АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ И МАТИЧНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ОДМАХ ОПРЕДЕЛЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА, ЗАШТИТУ ПРАВА ГРАЂАНА И ПОЛОЖАЈА АДВОКАТУРЕ, ТЕ ДА СЕ ИЗЈАСНЕ ПРЕКО СВОЈИХ ОРГАНА ДА ЛИ ПОДРЖАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ ;

         ЗАХТЕВЕ АДВОКАТА ПРЕМА НАДЛЕЖНИМА У РС 
 1. АДВОКАТСКО ПУНОМОЋЈЕ – Адвокати захтевају укидање обавезне овере и развоја праксе обавезне овере адвокатског пуномоћја и тамо где обавезност није прописана. Самосталност и независност адвокатуре подразумева поуздање у адвоката као пружаоца правне помоћи и његов печат на пуномоћју, па тиме сматрамо да нема потребе да будемо обавезани да код јавних бележника своја пуномоћја оверавамо. Оверавање се почело захтевати од разних органа, а кулминира тиме да и нпр. банке траже оверено пуномоћје у коресподенцији и одбијају комуникацију са адвокатима до доставе овереног пуномоћја. Ово је атак на Адвокатуру и њена стечена права, јер никада се није тражило да адвокатска пуномоћја буду на овакав начин оверавана. Тиме се Адвокатура понижава и отежава се пружање правне помоћи и адвокатури и грађанима, који тиме имају додатне обавезе и расходе.
 2. Закон о адвокатури ( ЗОА ) је наш „лекс специјалис“ и на њему АКС мора континуирано радити и захтевати норме које иду у корист адвокатури и њеном Уставном положају. Потребне су измене ЗОА у правцу да се предвиди сопствено осигуравајуће друштво АКС (које није комерцијално, већ струковно) које би вршило сврху осигурања адвоката од професионалне одговорности и чиме би се годишње за унапређење адвокатуре акумулирала знатна средства, као и измена титулара за одлучивање о изменама АТ, јер нема самосталности и независности уколико АКС не доноси ту одлуку. Стални надзор над нормама овог закона је круцијалан за „уставни положај“ адвокатуре.
 3. АДВОКАТСКА ТАРИФА и ТАРИФА ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ – Адвокатска тарифа се у РС примењује селективно од органа поступка, па се многе радње не прихватају и подводе у једну па се тако оштећују адвокати. Адвокати инсистирају на доследној примени АТ, њених тумачења које је издала АКС, ставова исказаних у одлукама ВКС и законито поступање у поступцима ради заштите због неправилног и незаконитог поступања државних органа. Адвокатура је показала спремност и већ деценијама омогућава дисконт држави у висини од 50% умањења за одбране по службеној дужности, и тиме смањује расходе и држави и грађанима итд. Међутим, тарифа која се планира за БПП је далеко неповољнија и довешће до неквалитетне правне помоћи за грађане из разлога што ће мањи број адвоката бити мотивисан да пружа БПП, а ако се то деси исту ће преузети други актери који нису довољно оспособљени и стручни, јер нико није боље од адвокатуре оспособљен за пружање правне помоћи, па ће тако и грађани добити неквалитетну заштиту својих права и то се не сме толерисати и опстати. Тражимо да тарифа за БПП буде 50% од АТ, као и код одбрана по сл. дужности. Посебно је питање измене ЗОА у погледу титулара права на доношење тарифе, јер уколико то није АКС, онда се атакује на самосталност и независност Адвокатуре (Устав РС, чл. 67).
 4. УВОЂЕЊЕ АДВОКАТУРЕ У СИСТЕМ ОВЕРЕ У РС (систем адвокат и нотар) – Адвокати траже да се у интересу грађана омогући и адвокатима да суделују у систему овера, обзиром да адвокатске канцеларије постоје широм државе, тако што ће моћи да оверавају потписе и преписе, па на тај начин да грађанима овере буду приступачније, доступне у свакој адвокатској канцеларији (код адвоката који желе тиме да се баве) и доступне и након радног времена Јавних бележника јер се оно поклапа са уобичајеним радним временом грађана (од 09 до 17 часова). У свим деловима Србије постоје адвокатске канцеларије (инфраструктура), а ЈБ нема у свим местима и грађани често прелазе десетине километара да би оверили потпис или препис, при чему су опет онемогућени да једноставно и без компликација изврше оверу уколико немају заказан термин или уколико стижу у време када испред њих многи други грађани чекају итд. Дакле, адвокати не траже све надлежности ЈБ, већ само оне које ће олакшати грађанима функционисање, смањити гужве, чекање на термине овера и трајање овера код ЈБ. При томе ће омогућити грађанима да код адвоката, који би имао слободно и клизно радно време за овере, закажу оверу потписа или преписа и изван радног времена ЈБ или чак викендом итд. Тиме би се избегле ситуације да грађани пропусте део летовања због немогућности овере сагласности за путовање деце, да чекају по неколико дана оверу копије докумената или да на безброј других начина немају систем који је ефикасан и доступан.
 5. ПУНО РАДНО ВРЕМЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ПРИСТУП АДВОКАТА БАЗАМА ПОДАТАКА и ПОШТОВАЊЕ АДВОКАТУРЕ (ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА) И ЈЕДНАК ПРИСТУП СУДУ – Адвокатима се учестало у судовима и другим органима дешава да постоје временска ограничења и распоред дана у недељи, кратак период у току дана, па и кумулативно један дан недељно и само неколико сати за добијање потребних информација око статуса предмета, за разгледање списа или копирање дела списа итд. На овај начин, понижава се и адвокатура и грађанин кога адвокат не може брзо и ефективно заштитити уколико претходно мора да изгуби неколико дана или недеља да би упознао предмет или сазнао неки битан податак, уместо само једног сата? Адвокат који има пуномоћје у предмету и које је пуномоћје предато надлежном органу, треба да има омогућен приступ у базу података тог органа (преко меила и шифре које би дужио) и да може разгледати комплетне списе преко интернета (скенирани предмети), да може сазнати све релевантне податке и да тако може брже и ефикасније пружати правну помоћ. На овај начин, дозвољавањем приступа базама података, олакшаће се и грађанима и адвокатима и запосленима у органима који ће моћи да раде нешто корисније, уместо да они дају информације, копирају делове списа или надгледају разгледање списа. Дакле, корисно је и нужно што пре обезбедити електронски приступ свим базама података у којима је адвокат опуномоћен, а ефикасна комуникација меилом између адвоката и органа поступка је нужна. ДОСТАВЉАЊЕ писмена адвокатима је неодрживо, јер је уведен такав систем да адвокат може врло лако пропустити неку процесну радњу јер је битно писмено прибијено уз врата или остављено у поштанско сандуче, те се тиме девастира „лично уручење“ које је гаранција права клијента. Осим тога, систем предвиђа и остављање обавештења по којима адвокат мора да приступи у орган (и често по доласку не затекне писмено јер је исто поново послато или се није још вратило). Адвокати траже да се врати стари систем доставе и могућност да писмена подижу у пошти у року од пет радних дана од приспећа. Тај стари деценијски систем је функционисао и има га и даље и носи ознаку „С0“ и врло је једноставно укинути остале (С3, С5 итд.). Такође, адвокат је пуномоћник и бранилац странке у поступку, па пошто су странке равноправне треба у судницу да улази истовремено са јавним тужиоцем и да тиме и фактички и визуелно буде демонстрирана једнакост.
 6. ИЗМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРОПИСА И СПРЕЧАВАЊЕ ДОНОШЕЊА НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА која грађанима умањују ниво стечених права, суспендују Уставом гарантовано право на ефикасно правно средство (Закон о посредовању у решавању спорова – никако са обавезном медијацијом) и другостепени поступак (приговор или жалба – ЗИО), те укупно стварање мреже прописа којима се положај грађана и других субјеката правног поретка чини лошијим и подложнијим самовољи органа поступка било да је то суд, МУП, тужилаштво, извршитељ или било који други титулар одређених права ка грађанима. Ова тачка је комплексна и самостално би захтевала елаборат од неколико страна. Закон о лобирању (Сл. гласник РС – 87/2018, примењује се од 14.08.2019. године) дозвољава АКС као нерегистрованом овлашћеном лобисти – да буде иницијатор доношења и измене прописа по оним питањима и оним захтевима када доношење одређеног општег правног акта јесте легитимни интерес његових чланова. Зато тражимо да АКС буде иницијатор измена и доношења квалитетних системских закона, који ће ојачати и положај адвокатуре у правцу да ефективније штити права и слободе грађана. Посебно је битно грађане заштитити од штете коју им чине НАДРИПИСАРИ, а којих је сваким даном све више (агенције за уговоре, форме доо, копирнице и ЈБ форсирају обрасце уговора и израђују их) и то се може изменом КЗ и кривичног дела надриписарство. Са наведеног, тражимо измене у ЗОА, КЗ, ЗКП, ЗИО, ЗЈБ, ЗПП, ЗОП и о томе су сви већ упућени, а биће достављени и конкретни предлози измена и решења за предметне законе.
 7. ПОРЕСКИ СТАТУС АДВОКАТА је угрожен јер значајно се смањио обим пружања правне помоћи коју пружају адвокати и пребачен је на друге правосудне професије, а пореска задужења адвокатима су остала иста, па се сада неко повећање сматра оправданим и најављују се таква решења? МИ сматрамо да нема оправдања за повећања због наведеног смањеног обима посла и рапидног повећања броја адвоката у последњих неколико година, а посебно обзиром да је адвокатура узела активно учешће у пружању БПП и тиме омогућила значајан дисконт цена за адвокатску правну помоћ у процесу пружања бесплатне правне помоћи.

II) ЗАХТЕВИ АДВОКАТА ПРЕМА АКС И МАТИЧНИМ АК

Ови захтеви се односе на унутрашње проблеме и стање у АКС и матичним АК, а обзиром да се деценијским неангажовањем, или недовољним и неделотворним ангажовањем представнника Адвокатуре, десило да буде усвојено низ закона који, без икакве друштвене нужности и оправдања, сужавају поље рада адвоката и иначе тежак материјални положај додатно отежавају.

Неинформисање адвоката о раду органа комора, игнорисање захтева за објављивањем записника и извештаја, непостојање предлаганог сајта АКС (који би имао затворене групе са шифрама за приступ за интерну расправу тема од значаја, као и за гласање адвоката по битним темама) је довело до нужности да адвокати комуницирају на друштвеним мрежама и да делове аката (одлуке, записници, извештаји) сазнају на овим мрежама, скоро као да смо тајно друштво и да немамо право знати шта неко, у наше име и за наш рачун, говори, одлучује и на који начин нас представља.

Одсуство очекиваних одлука и доношење одлука које су неочекиване и сматрамо штетне јесте посебно индикативно, не доприноси подизању угледа адвокатуре и нужном увећању ауторитета професије, већ води у даљи регрес и компромитацију.

МИ сматрамо да треба преиспитати и тзв. „Партнерство са државом“, јер партнер је онај ко је равноправан и ко је уважаван од супротне стране, а не онај који је шиканиран, нема утицаја на коначну одлуку и трпи атаке на статус и способност пружања правне помоћи и механизме заштите грађана скоро сваким новим законом итд.

МИ желимо да АКС и матичне АК узму активну улогу у заштити права и положаја грађана и адвоката у правосудном систему, те да се почне користити могућност да по олакшаном поступку АКС учествује у креирању прописа.

Закон о лобирању (Сл. гласник РС – 87/2018, примењује се од 14.08.2019. године) дозвољава АКС као нерегистрованом овлашћеном лобисти – да буде иницијатор доношења и измене прописа по оним питањима и оним захтевима када доношење одређеног општег правног акта јесте легитимни интерес његових чланова. Зато и на тај начин, али и укључивањем у процес доношења закона на друге начине, тражимо да АКС буде иницијатор измена и доношења квалитетних системских закона, који ће ојачати и положај адвокатуре у правцу да ефективније штити права и слободе грађана.

Са свега наведеног, МИ тражимо да АКС и матичне АК :

1) Објаве и учине доступним за адвокатуру све своје акте – записнике, одлуке и извештаје радних тела, те да наставе објаве и информисање адвоката и у будућности.

2) Поднесу адвокатима извештаје о свом раду и организују ванредне седнице Скупштина АК, као и да се организује КОНГРЕС АКС на коме би се расправила сва ургентна питања и заузели ставови.

3) Да се изјасне да ли се придружују овде изнетим захтевима адвоката усмереним ка надлежним органима или им опонирају, а како би адвокати окупљени око овог ПРОГЛАСА и ЗАХТЕВА усмерили своје даље активности.

Србија, дана 14.10.2019. године

Овај текст ПРОГЛАСА и ЗАХТЕВА у целости подржавам и својеручно потписујем и оверавам својим адвокатским печатом или му се придружујем преко е-меила : advokaturasrbije@gmail.com


АДВОКАТИ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОДРЖЕ ОВАЈ АКТ МОГУ ТО УЧИНИТИ ПРЕКО

О Б Р А С Ц А И З Ј А В Е

КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СЛЕДЕЋОЈ – ПОСЛЕДЊОЈ СТРАНИ И ТО ТАКО ШТО ЋЕ ОДШТАМПАТИ САМО ТУ ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ (СТРАНА БР. 7 ОВОГ ФАЈЛА) И ПОСТУПИТИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА КОЈЕ СУ НА ЊОЈ И ДАТЕ.

Поштоване колегинице и колеге, изјаву о придруживању прогласу и захтевима након што је (самостално или заједно са више адвоката) потпишете и оверите адвокатским печатом, МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ обичном пошиљком на адресу : адв. СИМИЋ ЖЕЉКО, 11000 Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 94 или ИСТУ МОЖЕТЕ СКЕНИРАТИ и послати на меил : advokaturasrbije@gmail.com


ИЗЈАВА О ПРИДРУЖИВАЊУ ПРОГЛАСУ И ЗАХТЕВИМА АДВОКАТА

Овим изјављујем да сам детаљно упознат са текстом ПРОГЛАСА и ЗАХТЕВА АДВОКАТА од дана 14.10.2019. године, као и да изнете захтеве у целости подржавам и зато својеручно потписујем и оверавам адвокатским печатом ову изјаву и придружујем се захтевима :

АДВОКАТИ

__________________ __________________

__________________ __________________

аутор Прогласа адвокат Симић Жељко

АДВОКАТИ СРБИЈЕ ОРГАНИЗУЈУ ПРОТЕСТ

ЗАХТЕВИ ПРОТЕСТА АДВОКАТА

Полазећи од чињенице да је положај адвокатуре регулисан чланом 67. Устава урушен доношењем штетних закона и лошим радом коморских врхушки, адвокати Србије организују протест у петак 18. октобра 2019. године у 15 часова испред зграде адвокатске коморе у Дечанској улици бр 13 у Београду, са следећим захтевима:

 1. Све адвокатске коморе на свом веб-сајту хитно да објаве све тајне одлуке, опште акте и записнике свих својих органа са свим прилозима и тајним извештајима и на даље поштују обавезу јавности рада;
 2. Коморска врхушка да пред чланством поднесе одговорност за издају интереса адвокатуре у радним групама: за Закон о извршењу и обезбеђењу, за увођење обавезне медијације, за порезе и за бесплатну правну помоћ;
 3. Држава да потпише обавезујући документ да се ниједан пропис који се тиче положаја адвокатуре не сме доносити или мењати у тајности, тј. без најширег учешћа, обавештавања и укључивања адвоката, а не само уског круга коморске врхушке која заступа сопствене интересе;
 4. Држава да потпише обавезујући документ да неће уводити обавезну медијацију;
 5. Док се адвокатима не врате одузети послови и економски положај стабилизује, порез се неће повећавати;
 6. Тарифа за бесплатну правну помоћ да буде 50% адвокатске тарифе као за службене одбране и да се среде бројне техничке грешке у Закону о бесплатној правној помоћи;
 7. Држава да потпише обавезујући документ да се неће мешати у уставну независност и самосталност адвокатуре и да се обавеже да са њеним легитимним представницима ступи у преговоре око нагомиланих проблема (доследно поштовање адвокатске тарифе, нотарска овера адвокатског пуномоћја у извршном поступку, итд.).

Поред поменутих захева предлажем да се размотри и захтев који се заснива на правима адвокатских приправника.

За мене адвокатуру чини адвокат и адвокатски приправник. Адвокатски приправник нема право гласа, приправнички стаж обавља волонтерски а будућност у адвокатури после положеног правосудног испита неизвесна је.

Организатори протеста су: адв. Чедомир Кокановић, адв. Мирослав Живковић, адв. Милица Митровић и адв. Злата Рашевић

Видимо се на протесту адвоката

АДВОКАТИ: ПРОТИВИМО СЕ УВОЂЕЊУ ПРВОГ ОБАВЕЗНОГ САСТАНКА ПРЕД МЕДИЈАТОРОМ

Милица Р. Митровић, адвокат из Београда сачинила је Допис од 17.08.2019. године чији је предмет Коментар поводом поступка израде нацрта измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова а са чијом садржином  је исказало сагласност 266 адвоката из целе Републике Србије који је предат Министарству правде и Адвокатској комори Србије дана 27.08.2019. године.

Прилози:

НЕДОПУШТЕНО СТИЦАЊЕ КЛИЈЕНАТА

914749_izbor sudija

Адвокатска заклетва гласи: „Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савесно, да ћу се у свом раду придржавати Устава, закона и других прописа, статута адвокатске коморе и Кодекса професионалне етике адвоката и да ћу својим поступцима и понашањем чувати углед адвокатуре“.

Да ли адвокат заборавља дату заклетву када недопуштено стиче клијенте? Кодекс професионалне етике адвоката у начелу одмерености прописује да адвокат не сме да нуди своје професионалне услуге, нити да стиче клијенте рекламом, нелојалном конкуренцијом, на нечастан или на други недопуштен начин.

ЗАБРАНА РЕКЛАМИРАЊА

Адвокат не сме јавно да хвали своје знање и способности нити да се рекламира. Сматра се да адвокат крши забрану рекламирања нарочито када:

Истиче, дели или у јавним медијима, у електронском представљању и у другим публикацијама објављује саопштења којима нуди своје услуге, или када дозвољава да такве понуде буду унете у огласе и рекламни материјал других правних и физичких лица. Дозвољено је да адвокат оглашава промене у јавним медијима, највише два пута у периоду од шест месеци после наступања промене које се односе на отварање, пресељење и преузимање канцеларије, и удружење и престанак удружења адвоката у заједничку адвокатуру.

Није дозвољено да адвокат организује или користи услуге посредника, агената или трећих лица који га рекламирају, а нарочито када у ту сврху договара упућивање клијената са лицима у притвору или затвору и лицима запосленим у полицији, суду, тужилаштву, управи и другим огранима власти.

Није допуштено да адвокат даје другоме своје посетнице или бланко пуномоћја ради даље расподеле потенцијалним клијентима. Дозвољено је да у изузетним ситуацијама када странци предстоји дужа одсутност, или постоје други оправдани разлози, адвокат може дати на потпис или примити потписано непопуњено пуномоћје. У оправданим случајевима изјава и потпис пуномоћја могу се прибавити посредством лица у које и странка и адвокат имају поверење, уз услов да веродостојност изјаве и потписа адвокат провери без одлагања, чим му околности то дозволе.

Није дозвољено да адвокат означава канцеларију, њен штампани материјал и друга обележја (табла, печат, меморандум, посетнице) на претерано упадљив и неодмерен начин. Адвокат може имати само једну адвокатску канцеларију. Адвокатска канцеларија не сме да буде означена другим називом, осим називом „адвокат“ и именом и презименом адвоката. Путоказом изван канцеларије, нити путоказом у згради који би представљао поновљену таблу, или стварао забуну уколико у истој згради има више од једног адвоката, или таблом истуреном изван равни фасаде зграде, уколико постоји прикладно место да се табла постави у равни фасаде (што је данас уобичајена појава код јавних бележника). Адвокатска канцеларија не сме да буде означена таблом пензионисаног или преминулог адвоката, остављеном уз таблу преузиматеља канцеларије, другог адвоката који ради у истој канцеларији или на месту на коме је била канцеларија, у периоду дужем од годину дана од пензионисања или смрти. Такође није дозвољено истицати адвокатску канцеларију стручном или академском титулом адвоката или ознаком специјализације, који нису признати у складу са законом или општим актима адвокатске коморе. Заједничка адвокатура, у зависности од облика организовања носи назив „заједничка адвокатска канцеларија“, са именима и презименима свих адвоката који су њени чланови, или назив „адвокатско ортачко друштво“ са именом друштва. Печат адвоката не сме бити округлог облика, нити имати садржај другачији од законом прописаног. Амблем канцеларије ако га адвокат има, не сме носити државна обележја, нити обележја адвокатске коморе или других органа и организација.

Није дозвољено да адвокат даје правне савете у јавним гласилима, на јавним скуповима, или изван канцеларије пред непознатим особама. Дозвољено је да адвокат учествује у јавним расправама о раду правосуђа, правним проблемима и другим питањима од општег значаја, дозвољено је да покреће иницијативе за доношење, реформисање, или оспоравање закона и других прописа.

Није дозвољено да адвокат тражи да буде уврштен у именике, адресаре, каталоге, водиче и сличне приручнике као изузетни адвокат или у оквиру групе изузетних адвоката. Дозвољено је да у знак признања адвокатима за постигнуте изузетне резултате у вршењу адвокатуре за њен развој и напредак додели „Златна плакета  Адвокатске коморе Србије за животно дело“ и „Плакета Адвокатске коморе Србије“. Поред признања, адвокату се може доделити и „Повеља адвокатске коморе Србије“ за његов запажен дугогодишњи рад у адвокатури у органима Адвокатске коморе Србије и за успешно обављање других друштвених послова у оквиру адвокатуре, професионалних удружења и организација.

Није дозвољено да адвокат на сензационалистички и самохвалисав начин представља у јавности своје предмете, способности и успехе. Али је дозвољено да адвокат у научној, педагошкој, публицистичкој и другој јавној делатности, има право да из предмета у коме је заступање у току, уз објективан приступ, стручно обрађује коначно решена процесноправна питања и указује на повреде основних слобода и права човека.

ЗАБРАНА НЕЛОЈАЛНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Адвокат не сме да стиче клијенте нелојалном конкуренцијом. Сматраће се да адвокат прибегава нелојалној конкуренцији, нарочито када:

Користи познанства и везе са особама у органима власти, јавним службама, медијима и другим организацијама које саобраћају са најширим грађанством, да би договорио систематско упућивање клијената.

Генерално или мимо услова предвиђени Кодексом нуди бесплатно заступање или заступање за награду нижу од оне која је прописана адвокатском тарифом. Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката дозвољено је да адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду у износу који је мање  од износа прописаног тарифом, али не мањи од 50% тог износа. Кодекс, изузетно дозвољава адвокату да из хуманих разлога и обзира према клијенту који је у материјалној оскудици, наплату награде прилагоди платежним способностима клијента, било тако што ће прихватити делимичну исплату или исплату по окончању поступка, било тако што ће се, уколико се клијент налази у изузетном сиромаштву, наплате награде од њега одрећи и прихватити наплату, по правноснажној одлуци, од супротне странке или из буџетских средстава надлежног органа, уколико се за то остваре законске претпоставке. Адвокат може (изузетно) уместо предујма у новцу или хартија од вредности, уговори законом допуштено обезбеђење друге врсте, под условом да тиме не ограничава пословну делатност клијента.

Није дозвољено да се адвокат препоручује својим претходим радом у правосуђу, управи, или органима представничке или извршне власти, или својим претходним или постојећим професионалним, политичким и друштвеним ангажманом. Дозвољено је да адвокат износи своје основне податке о рођењу, школовању, научном или стручном усавршавању, објављеним радовима, опредељењу за одређену грану права, познавању страних језика, друштвеним и професионалним функцијама адвоката. Дозвољено је да ови подаци буду представљени у штампаном материјалу који се даје странкама или клијентима, или у средствима електронске комуникације.

Није дозвољено да адвокат обећава или наговештава коришћење веза и сопствених и туђих непрофесионалних утицаја, или утицаја које може да оствари захваљујући свом претходном запослењу или претходном или постојећем професионалном, политичком или друштвеном ангажману.

Није дозвољено да адвокат јавно означава рад нерадним данима или мимо уобичајеног радног времена. Такође, није дозвољено да адвокат прима за сараднике судије, тужиоце и њихове заменике, функционере и иследнике у полицији, или руководиоце службе у суду, тужилаштву и органима управе. Начело самосталности дозвољава да адвокат самостално одлучује о начину рада своје канцеларије и о запошљавању сарадника, приправнике и особља.

ЗАБРАНА НЕЧАСНОГ ИЛИ ДРУГОГ НЕДОПУШТЕНОГ ПРИДОБИЈАЊА КЛИЈЕНАТА

Адвокат не сме да стиче клијенте на нечасан и други недопуштен начин. Сматра се да адвокат прибегава нечасном и другом недопуштеном стицању клијената, нарочито када:

Обећава успех, даје нереалне процене, или доводи странку и клијента у заблуду у погледу правне природе предмета. Приликом прихватања заступања адвокат ће клијенту указати на своју оцену чињеничне и правне природе предмета и на врсту и основне особине поступка који ће бити примењен.

Није дозвољено да адвокат омаловажава друге адвокате. У циљу одржавања добрих колегијалних односа, као израза међусобног уважавања и чувања угледа адвокатске професије, адвокат треба да се према колеги опходи учтиво, без омаловажавања, оговарања, вређања или другог напада на личност и да колегу не поистовећује са његовим клијентом.

Није дозвољено да адвокат подстиче или оспорава уверење странке или клијента у ефикасност корупције, или предлаже или наговештава сопствено суделовање у корупцији, осим ако он или клијент располажу доказима који би представљали основ за подношење кривичне или дисциплинске пријаве.

Сматра се да адвокат прибегава нечасном начину стицања клијената ако ступа у контакт са клијентима колега и наводи их да на њега пренесу заступање, или преузима клијенте колега на начин супротан Кодексу. Свака странка има право на слободан избор адвоката. Адвокат од кога странка захтева да преузме заступање у предмету у коме је заступа други адвокат, дужан је да: се не упушта у оцењивање квалитета рада колеге који заступа, да обавести странку да заступање не може предузети пре него што је адвокату који заступа отказана пуномоћ и пре него што странка од тог адвоката прибави и прикаже потврду да му не дугује накнаду за заступање. Да обавести странку о обавези да адвоката који заступа упозна са чињеницом да му се његов клијент обратио, осим ако се странка определи само за саветовање. Пре него што се прихвати да заступа странку која тврди да је у истој ствари престао да заступа други адвокат, адвокат је дужан: да се на поуздан начин увери да је раније заступање престало и да се увидом у потврду колеге који је раније заступао увери да му странка не дугује накнаду за заступање.

Адвокат не сме да улази у било какве пословне везе са надриписарима. Није дозвољено да адвокат на расправама и у другим јавним иступањима у својству адвоката изазива инциденте, у намери да наметне утисак одважности и стекне популарност.

Није дозвољено да адвокат устаљено прима странке или клијенте ван канцеларије, или кад су изузетно разлози за контакт ван канцеларије оправдани, то чини на неприкладним местима. Изузетно, због посебних околности случаја и природе правне помоћи, адвокат може пружати правну помоћ и у стану или пословној просторији странке.

Адвоката треба да препоручује стручност, способност, успех, углед и поверење које је стекао својим радом и понашањем. Адвокат је дужан да заступа стручно, са знањем за које је стекао квалификације. Адвокат треба да прати прописе, правну праксу и стручну литературу и да обнавља, усавршава и проширује своје правно и опште образовање. Циљ правног образовања је и изучавање правних вештина, развијање осећања за етичке вредности и заштиту људских права и слобода, подстицање бриге за рад у корист клијента и пружање подршке законитој делотворности правосуђа. Част, поштење и морална чврстина одлике су професионалног рада адвоката. Поуздање у тајност података које је клијент пренео адвокату од суштинске је важности за пружање правне помоћи, правне сигурности и спровођење правде. У заступању, понашању, јавном иступању и приватном животу који је доступан увиду јавности, адвокат треба да чува властити углед и углед адвокатуре. Начином рада и живота адвокат треба да доприноси значају, друштвеној улози и правној неопходности адвокатуре, подразумевајући да адвокат клијенте стиче на частан и допуштен начин.

чланак објављен на следећим сајтовима:

 Адвокатске коморе Србије

propisi net

advokatska kancelarija Minić

paragraf dnevne vesti

Литература:                                                                              
Закон о адвокатури;
Статут Адвокатске коморе Србије;
Кодекс професионалне етике адвоката;
Тарифа о наградама и накнадама за рад адвоката.

Aleksandar Tomović

IMG-6370

Reći glasno „car je go“ mora da bude imperativ svima koji to vidimo, bez obzira koliko se javno mnjenje „divi novom odelu“.

Ko su ti ljudi koji imaju hrabrost da javno podrže volontere koji nezakonito dobijaju otkaze od državnih organa? Aleksandar Tomović bio je jedan od tih ljudi koji je pre 5 godina napisao članak  „Car nije go, odrubite malom glavu“ i podržao S. Ć koje je dobio nezakoniti otkaz obavljajući posao sudijskog pripravnika. U nastavku prenosim članak:

Napolju je bilo puno ljudi i svi su željno iščekivali da vide carevo novo odelo. Kada najzad car izadje sa svojom pratnjom koja je išla iza njega i pravila se da drži dugi ogrtač kako se ne bi uvukao po zemlji svi počese da pričaju o odelu i da ga hvale. Niko nije želeo da prizna da ne vidi odelo i da bude proglašen za glupog.

– Ali on nema ništa na sebi, CAR JE GO! – povika jedno malo dete koje je stajalo u masi.

– Dete govori istinu, car jeste go – povika zatim otac deteta.

– U pravu ste, ni ja ne vidim odelo – povika covek pored.

– Ni ja… Ni ja… Ni ja… – počeše da viču ostali ljudi.

Na kraju su svi počeli da se smeju golom caru, cak i njegove najblize sluge. Car postidjen brzo pobeže u dvor gde ne nadje mladiće koji su odavno pobegli sa svojim zlatom. Od tog dana car se promenio, više nije mario samo za odela već za svoj narod, svoje sluge a naročito za svoju najbližu porodicu.

Ali to je samo bajka, u životu često biva suprotno i srećan kraj je samo slučajnost. Šta je pravilo?

Pravilo je da u moru slučajeva i primera, pre svega nikada ne dogodi da neko naivnošću i nevinošću deteta uzvikne „CAR JE GO!“, već ponizno gledajući uskogrudi interes i često uslovljenu egzistenciju štiti imaginaciju da je carevo odelo prelepo.

Kako sve oblasti -ekonomija, privreda, uprava…, tako ni sfera sudstva nije imuna na „duvače u pištaljku“ (blow the whistle, blowwhistler prim.aut.), odnosno uzbunjivače kako je taj pojam preveden u našem jeziku. Suština uzbunjivača i politike prema njima je, da lice koje u svom neposrednom radnom okruženju primeti anomalije u smislu lošeg rada, korupcije, štetnosti poslovanja, može i ima pravo i (moralnu) obavezu da ukaže na propust i anomaliju nadležnom licu ili organu, a da pritom ne trpi štetne posledice u smislu odmazde, od strane nadređenih.

Kod nas se zakon o uzbunjivačima godinama najavljuje, ali ne usvaja. Primeri uzbunjivača koji su trpeli i idalje trpe štetne posledice zbog svoje reakcije na štetne pojave u radnom okruženju, konstantno rastu.

Koliko je sistem krut, sujetan, bez mere i jasnih kriterijuma opredeljenosti ka otkrivanju propusta i njihovom ispravljanju,  dokazuje nam i nedavni primer mladog pravnika S. Ć. On je diplomirani pravnik koji je otpočeo sa volontiranjem u jednom sudu.  Slično principu uzbunjivača, ali drastično, drastično blaže, St. je samo putem društvene mreže podelio svoj lični stav, svoju impresiju o načinu rada i vidovima angažovanja mladih pravnika na praksama u sudovima. Posledica je bila drakonska. Kontaktiran je u ime predsednika suda, rečeno mu je da momentalno ukloni objavu i kroz naredna dva dana obavešten je da se raskida ugovor o volontiranju, te da mora da napusti volontersku praksu i sud.

Postavlja se pitanje, kada sud kao institucija i grana vlasti koja treba da štiti prava i interese uzbunjivača te da blagonaklono gleda na njihove aktivnosti u cilju zaštite prava, pravde i iskorenjavanja  korupcije, ovako grubo reaguje na jedan kritički stav uzbunjivača u svojim redovima, kako onda možemo očekivati da na ostalim mestima bude ikakvog praga tolerancije prema svima koji bi da ukažu „da je car go“ ili čak da car krade!?

U nastavku ovog članka prenosimo Vam sliku na kojoj se nalazi tekst koji je S. Ć. objavio na svom, privatnom fejsbuk profilu:

sc487

Nakon ovog teksta reagovao je predsednik suda u kom je S.Ć volontirao. Nakon izvesnog vremena mladi volonter na svom profilu na društvenoj mreži fejsbuk napisao je sledeće:

„Uputstvo za volontere 2: POVRATAK

Sledeće redove pišem iz ugla bivšeg volontera jer izgleda da se tihi prdež čuo glasnije no ocekivano. Biće da sam precenio akustične i mirisne sposobnosti sada već bivših kolega ali avaj. Zvanično objašnjenje je da sam kršio ugled suda i ja mogu samo da se nadam da će moj odlazak vratiti sudu stari sjaj koji je uživao pre mog dolaska. Da bi se u budućnosti izbegle ovakve situacije u kojim volonteri izražavaju svoje mišljenje i ne klimaju glavom u znak odobravanja ja bih predložio uvodjenje par inicijalnih rituala. Greh se treba saseći u korenu. Pre prijema u radni odnos ili omiljeno mi volontiranje svaki kandidat bi trebalo da praktikuje hodanje po vatri, da bi odokativnom metodom drage nam sudije spoznale jačinu karaktera i volje potecijalnog radnika-volontera. Sve vreme trajanja rituala sudije da pevuse neku pesmicu. Uveo bih i obavezni sudski post kako bi se pročistili nakupljeni grehovi. Ko je naročito grešan da se samobičuje kod kuće 3 do 4 puta dnevno.. Ne bi bilo loše da jednom mesečno  pop kandilom osvesta prostorije.. U centru suda da se instalira fontana sa pijavicama u koju bi se kupali gresnici i na taj način dozvolili pijavicama da izvlače greh iz njih.. Ali avaj ja sam pragmatičan i svestan sam da je sve ovo teško ostvarivo i veliki udarac za sudski budzet pa bih kao alternativu predložio zapošljavanje gluvonemih volontera. Volonteri koji ne mogu da pričaju su danjašnji must have.. Posle 2 meseca intenzivnog moralisanja osetio sam potrebu da se izujem i tako bos hodam svetom sudskom zemljom jer jebiga ne zelim da skrnavim svetinju.. Odstampajte i ovo i nosite u okrug ili jos bolje da vam ja to odradim posto vi imate izuzetno važan posao čuvanja ugleda suda…

sssssss

 

Zauvek vaš

Bivši volonter S. Ć“

5. novembar 2014.

tekst: Andreja Bošković – Aleksandar Tomović

preuzeto sa sajta Srpski Forum

https://srpskiforum.wordpress.com/2014/11/05/car-nije-go-odrubite-malom-glavu/