Seminar za pripremu pravosudnog ispita

 

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizovao je Seminar za pripremu pravosudnog ispita u periodu od 19. februara do 28. maja 2016. godine. Nastava se održavala petkom od 16,oo časova i obuhvatala je 5 časova predavanja po 45 minuta dok je  subotom nastava počinjala od 09,00 časova i obuhvatala 10 predavanja. Rukovodilac seminara je prof. dr Bogoljub Milosavljević.

 

BOGOLJUB-MILOSAVLJEVIC

Rođen 13. marta 1953. godine, Sibnica, Sopot. Završio gimnaziju u Sarajevu (1972) i Pravni fakultet u Beogradu (1976). Na istom fakultetu magistrirao (1981) i doktorirao (1983) na međunarodnom smeru (međunarodno javno pravo). Studijski boravci u Holandiji i Španiji.

Od 1976. do 1993. radio u organima uprave opštine Palilula, Beograd (kao pripravnik i sekretar veća skupštine opštine), Republičkom zavodu za javnu upravu (sistem-analitičar i pomoćnik direktora za oblast uprave), Saveznom zavodu za unapređenje uprave (zamenik direktora), Saveznom ministarstvu pravde (savetnik ministra) i Saveznom ministarstvu za ljudska prava i prava manjina (podsekretar). Od 1994. do 1999. godine bio docent i vanredni profesor na Policijskoj akademiji u Beogradu, na predmetima Uvod u policijske nauke i Nauka o policiji. Od 2000. godine radio u Institutu za političke nauke i JP Službeni list SRJ/SCG. Predaje od 2004. godine na Fakultetu političkih nauka, u okviru specijalističkih studija bezbednosti, kao i na Fakultetu za poslovno pravo od 2003. godine.

Biografija preuzeta sa stranice http://www.pravnifakultet.rs/nastavnici/redovni-profesori/113-prof-dr-bogoljub-milosavljevic.html, pristupljeno 03.06.2016

image

Kako ste došli na ideju da organizujete seminar u sklopu fakulteta?

Kao sastavni deo razvoja karijere pravničke profesije, pravosudni ispit zahteva od kandidata ne samo da steknu praktična, več i da obnove svoja teorijska pravna znanja koja su stekli tokom studiranja. Stoga je sasvim prirodno da upravo na fakultetu obnove i utvrde ta znanja, kao i da znanje stečeno u praksi provere i utemelje. Tako gledano, obrazovna i naučna misija fakulteta uključuje i organizovanje seminara ove vrste za svoje i diplomce drugih pravnih fakulteta.

image Od koje godine i koliko puta godišnje se održava Seminar za polaganje pravosudnog ispita na fakultetu Union? 

Seminar se organizuje dva puta godišnje tj. u svakom semestru i traje oko tri meseca, a fakultet se time bavi vec desetak godina.

imageKo može biti polaznik seminara za pripremu pravosudnog ispita i kolika je cena?

Seminar može pohađati svaki diplomirani pravnik koji želi da polaže pravosudni ispit, a većina to čini u mesecima pred sticanje uslova za polaganje ispita. Naknada za pohađanje kursa iznosi:

  1. 400 evra, osim za polaznike za koje je propisana druga cena.
  2. 300. evra za studente koji su diplomirali na PFUU u Beogradu i studente koji nisu diplomirali na ovom fakultetu, ali su upisali doktorske studije na njemu.
  3. 100. evra za studente koji su diplomirali na PFUU i upisani na magistarske studije ili radi odbrane doktorata.
  4. bez obaveze plaćanja naknade za studente koji su diplomirali na PFUU u Beogradu i upisali master ili specijalističke studije za koje su izmirili obaveze plaćanja školarine do početka predavanja na kursu; zaposlene na ovom fakultetu i zaposlene u doo Paragraf CO.

image

 Kako se određuje kriterijum i koje kvalifikacije predavač treba da poseduje da bi predavao određenu oblast na Seminaru?

Za predavače se angažuju iskusni profesori na pozitivnopravnim predmetima i sudije najviših sudova, otprilike je odnos pola pola. Predavači se ocenjuju (evaluacija) i po potrebi angažuju novi ili dodatni. Za pojedine predmete, na zahtev polaznika seminara, organizuju se i dodatni časovi, bez plaćanja.

image

Kao profesor, i jedan od predavača na seminaru, koja bi po vama bila najbolja literatura za spremanje pravosudnog ispita?

Svaki od predavača preporučuje i literaturu za pripremanje ispita. Moj savet je da se, uz priručnike za pojedine predmete, koriste odgovarajući univerzitetski udžbenici, komentari važnijih zakona i svakako tekstovi važnijih zakona.

image

Vaše iskustvo kada se spremali pravosudni ispit? Šta imate da poručite polaznicima Seminara?

 

Kao neka vrsta preporuke iz mog i iskustva drugih kolega i koleginica, najpre je važno da svaki kandidat razume da se radi o važnom koraku u životu i ne baš lakom ispitu, za koji je neophodno planirati i odgovarajuće vreme. Kako kome, ali mislim da je generalno potrebno jedno šest meseci ozbiljnog učenja. Seminar može veoma da koristi. Ovo ipak ne treba da nikoga uplaši, jer se radi samo o jednom ispitu, koji može da položi svako ko je već tolike ispite položio do diplome. Zato, hrabro napred, nije strašno, verujte u sebe.

image 

Iskustva polaznika Seminara za pripremu pravosudnog ispita:

 

image Marija Dedović, dipl. pravnik na master studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (međunarodni modul);alamnista foruma za diplomatiju i međunarodne odnose Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i član Kluba za UN na Pravnom fakultetu, ispričala je svoje iskustvo sa seminara održanog u oktobru 2015. godine

Многи од нас, пре полагања правосудног испита, имају дилему да ли су припреме за исти потребне или ми то можемо сами? Моју дилему да ли уписати овакав семинар разрешила је секретарка ПФ УНИОН, госпођа Јелена Лончар која је љубазно и темељно одговорила на моја питања у вези припремне наставе. Оно што је била предност приликом самог уписивања семинара јесте могућност плаћања истог на 3 месечне рате (будући да УНИОН није мој матични факултет). Што се тиче услова похађања овог семинара (просторије, чистоћа, осветљење…)  њих бих оценила са највишом оценом. Такође бих похвалила ваннаставно особље овог факултета. Оно што будуће полазнике највише интересује нису, међутим, ни услови похађања семинара нити разлог мог опредељења за упис истог, колико општи квалитет предавања. Ја овде не бих оцењивала сваког предавача понаособ, будући да смо то у оквиру анонимне анкете већ учинили, а мислим и да афирмисање појединих не би било коректно према осталима.Једино што бих изложила јесу сугестије за убудуће:

  1. С обзиром на мали фонд часова, битно је пажњу усредсредити на она питања која се чешће појављују на правосудном испиту (дакле, фокусирати се на практични, не теоријски део);
  2. Време одржавања семинара представљало је највећи проблем већини полазника у мојој групи (немали број је долазио на припреме петком одмах након посла, обуке или сл… За суботу -„од свитања до сумрака“ да и не говоримо…). Некако би га требало реорганизовати, будући да концентрација полазника под тим околностима није на завидном нивоу.
  3. У овој тачки бих се надовезала на претходну, у том смислу да усмена реч полазницима није довољна, због саме брзине преласка материје и горе наведених околности. У том погледу много би им значили материјали, које би користили како за време предавања, тако и током обнављања испита (на жалост, само мали број предавача је обезбедио материјале који су се, иначе, показали врло целисходним).
  4. Врло важно ми је да скренем пажњу на то се полазници семинара током обуке не баве истим гранама права, као и да нису сви у истој фази припреме правосудног испита (неки тек почињу, неки су у фази преслишавања…), док је код неких од завршетка факултета до припремања правосудног испита протекло и више од деценије. У том контексту, треба направити неки баланс, будући да појединима неке ствари представљају ноторну чињеницу док су за друге велика недоумица.                                                                              Оно што бих издвојила као замерку, јесте неудовољавање нашој молби/петицији да се из два предмета поново одрже часови. Иако је молба у тренутку потписивања садржала потписе преко 80% присутних и предата је, на исту  од стране Управе факултета није одговорено нити су часови организовани. Такође, на моју личну молбу за поновно слушање предмета са којих сам изостала због здравствених проблема (са преко 30% предавања) није одговорено.

Будући да сам полазник који је платио пуну цену предавања од 48.000,00 динара (као поједине колеге из моје групе), предложила бих да се у ту цену укључе, ако не сами приручници, а оно бар материјали из свих предмета.

Ипак, и поред ових сугестија и замерки, могу рећи да је квалитет појединих предавања био на изузетном нивоу и да је већина предавача одговорила свом задатку. Свакако, и они који нису успели да пренесу знање на прави начин (што произилази из оцене путем анонимних анкета), дали су све од себе. Велики је проблем сублимирати теорију и праксу у једном и очекивати најбоље резултате. Такође, диспаритет у погледу обимности појединих предмета, допринео је томе, да за поједине имамо више времена и самим тим ту је квалитет предавања дошао до изражаја. Summa summarum, далеко је више лепих утисака које носим са овог семинара,  те на тасу ваге, свакако претеже позитивна оцена истог.

И да – они који буду вагали да ли им је овај вид обуке потребан, са моје стране гледано, имају препоруку за пријаву на Семинар за припрему правосудног испита на Правном факултету УНИОН у Београду.


image

Vuk Terzić, izvršitelj

Za Seminar sam saznao preko Komore izvršitelja koja nam je poslala cirkularni mejl, a nakon toga, obzirom da imam podosta prijatelja koji su završili osnovne studije na Unionu, dobio sam i od njih preporuku za pohađanje iste.
Same uslove za pohađanje bih ocenio kao dobre, zadovoljavajuće,a sve pohvale idu predavačima koji su znali da samu materiju prikažu na zanimljiviji način od pukog reprodukovanja sadržaja (koji su to predavači može se lako utvrditi po ocenama polaznika)
Manje lepa strana seminara se odnosi na lošiju organizaciju, česte promene redosleda predavača, kao i izostanak najavljenih predavača i njihovim neadekvatnim zamenama.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Opšta ocena seminara je 3.7/5

Andreja Bošković

Za vreme osnovnih akademskih studija znala sam da se na fakultetu održavaju Seminari za pripremu pravosudnog ispita, i da su polovina tih predavača profesori kod kojih sam polagala ispite, iz tog razloga opredelila sam se za  Seminar. Drago mi je što fakultet ima obzira prema svojim studentima i izlazi im u susret sa plaćanjem Seminara u umanjenom iznosu. To po meni nije diskriminacija, jer svako ko je upisao neke od studija na fakultetu dobio je umanjeni iznos u srazmeri tih upisanih studija.  Pravosudni ispit u sebi sadrži obimnu materiju, koja povezuje različite grane prava. Što se tiče kvaliteta nastave zasnovana na planu i programu seminara, oblasti koje su obuhvaćene  i način na koji su obrađene zadovoljile su i više nego što sam očekivala. Za razliku od prethodne grupe naša grupa je uspela je da ostvari svoja prava na Seminaru.  Jedna od stavki za koje smo se zalagali bila je i pauza. Niko od nas nije mogo da razume neke predavače koji su smatrali nepotrebnom pauzu na sat vremena već na dva sata i to po 10 minuta, iako u planu i programu piše da predavanja traju 45 minuta. Naravno, da tom brzinom predavanja dobijemo na vremenu u nastavku dana ali da li je to potrebno? Da li se mi takmičimo ko može više da izdrži da sedi na jednom mestu ili ko može više da zapamti tokom predavanja, i da mu to znanje koje je preneto ostane u sećanju određeni vremenski period? Polaznici seminara su ljudi koji već imaju zasnovane porodice, u stalnom su radnom odnosu ili upravo spremaju  pravosudni ispit, većina polaznika na seminar dolazi iz raznih gradova Srbije (tako da i tu okolnost uzmemo u obzir) samim tim niko na seminar ne dolazi odmoran. I onda se očekuje da nemaš pauzu i sve zapamtiš. U toku seminara češto se menjao raspored, jedan predavač nije zadovoljio osnovne kriterijume predavanja, dok se drugi predavač….jednostavno nije pojavio na predavanju. Uprava fakulteta, uvažila je peticiju i dobili smo naknade na neodržano i ponovljeno predavanje.

Preporučujem ovaj Seminar iz razloga zato što vi, kao polaznici Seminara imate pravo da dobijete kvalitetno predavanje za cenu koju ste platili. Imate pravo na promenu predavača, određivanje vremena za pauzu ili početak predavanja. Ne znam da li na dugim fakultetima i pred drugim organizacijama koje pružaju Seminar za spremanje pravosudnog ispita možete da ostvarite svoja prava kao polaznici seminara?

Takođe, preporučujem da pročitate članak zaštita kandidata pravosudnog ispita

Predavači na seminaru: Ustavno pravo: prof. dr Bogoljub Milosavljević i sudija Ljubomir Popović; Upravno pravo: prof. Bogoljub Milosavljević i sudija Mirjana Rašić; Radno pravo: prof. dr Mario Reljanović; Međunarodno privatno pravo: prof. dr Dijana Marković Bajalović; Svojinsko pravo: prof. dr Vladimir Vodinelić; Obligaciono pravo: prof. dr Ilija Babić; Nasledno pravo: sudija Aleksandar Ivanović; Uvod u građansko pravo: sudija Aleksandar Ivanović; Građansko procesno pravo: sudija Aleksandar Ivanović; Porodično pravo: prof. dr Nebojša Šarkić; Privredno pravo: advokat Igor Denčić i dr Katarina Jovičić; Krivino pravo: prof. dr Slađana Jovanović, prof. Dr Nataša Mrvić Petrović i sudija Miodrag Majić;

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s