osnovna obuka

Kada ljudi očekuju previše od prava, zakon nailazi na teškoće.

Zakon ne može da reši sve društvene probleme, potrebno je da se istraže alternativni načini…

Pound konferencija, 197610743993_10204163287875753_297360185_o

Medijacija je proces u kome treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice- medijator, usmerava komunikaciju između strana u sukobu i, korišćenjem posebnih metoda i veština, pomaže u pregovorima koji imaju za cilj postizanje za strane prihvatljivog sporazuma kojim se dati sukob rašava.

Pravilnik o programu osnovne obuke posrednika

Program osnovne obuke posrednika sprovodi se u pet radnih dana, a u toku jednog radnog dana obuka traje pet časova od po 45 minuta. Prvi dan osnovne obuke obuhvata pet opštih tema u trajanju od jednog časa: alternativno rešavanje sporova, pojam posredovanja i istoriski razvoj, uporednopravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova dok su poslednje dve teme vezane za osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka, etička pitanja u posredovanju- konflikti interesa i načelo poverljivosti.

Drugi dan osnovne obuke obuhvata četiri konkretnije teme, odnosno pojam posrednika (ko može da bude posrednik, uslovi, sklonosti i veštine za bavljenje ovim poslom), način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje, priprema posredovanja (utvrđivanje uslova za početak posredovanja) kao i sam postupak posredovanja (započinjanje posredovanja, istraživanje, pregovaranje, okončanje postupka.)

Treći i četvrti dan osnovne obuke obuhvataju upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja, sastoji se iz teorijskog izlaganja i obavljanja prakrične vežbe. Između ostalog, obuka obuhvata uvodno izlaganje posrednika (predstavljanje stranama i obaveštavanje o postupku), dogovor o pravilima postupka i ponašanja, uzimanje uvodne izjave strana u postupku, način slušanja uvodnih izjava i podsticanje strana da ih saopšte, način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje, te veći broj veština: veština slušanja, postavljanja pitanja, prikupljanja informacija, veštinu identifiknovanja problema strana, njihovih pobuna i interesa, identifikovanje tačke konflikta, identikovanje razloga za prekid komunikacije, identifikovanje jakih pozicija i slabosti strane; veštinu pregovaranja, iznalaženje opcija za sporazum i iznalaženje predloga za sporazum, a da se pri tom ne nametne rešenje, veštinu formulisanja sporazuma. Poslednji, peti dan osnovne obuke obuhvata sprovođenje praktičnih vežbi i završava se ocenjivanjem posrednika.

delovi teksta preduzeti iz časopisa „Izbor sudske prakse“, jun 2015, str.7-8., kao i iz radnog materijala dobijenog na osnovnoj obuci.

10742629_10204163288835777_276046895_o

        10737941_10204203537321964_1083555238_o10676776_10204163289595796_1434030662_o

Advertisements