Pravila korišćenja

Pozdrav 🙂

Zovem se Andreja Bošković

Rođena sam 30.12.1988 u Beogradu, Republici Srbiji. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Na Fakultetu  političkih nauka pohađam master akademske studije- regionalne studije SAD-a. Zavšila sam osnovnu obuku za medijatore kao i specijalizovanu obuku za posrednika- medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga. Licencirani medijator od 15.04.2015. g br. 740-09-50/2015-22.

Besplatnu pravnu pomoć iz porodičnog i radnog prava pružala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, a iz potrošačkog prava u Centru za zaštitu potrošača Srbije.

Stručna praksa u EOS MATRIX-u i stažiranje u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. 

Praksa u advokatskoj kacelariji Cvjetićanin & partners. Pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Ignjatović i advokatskoj kancelariji Simić.

sertifikati:

Stimulacija suđenja „MOOT COURT“, iz oblasti zaštite od diskriminacije. Osvojeno treće mesto u kategoriji improvizacije na XXIII  Festivalu besedništva u Sremskoj Mitrovici. Učešće na javnom času Pravne retorike u Valjevu, Pravna retorika i odnosi s javnošću, Osnovi pravne retorike i osnosi s javnošću.

ostalo:

Jedan od osnivača Else Union (Evropskog udruženja studenata prava), u upravnom odboru (potpredsednik za finansije). Jedan od osnivača Nacionalnog udruženja medijatora Srbije. Dobrovoljni ispitivač na slučaju „Caribic Pizza Cut“. Organizator tribine „Prednosti i mane Zakona o nestalim bebama“ na Fakultetu političkih nauka. Govorim engleski jezik.

sport:

karate (7 godina), košarka (5 godina), odbojka (2 godine), teretana (2 godine), aerobik (godinu i 6 meseci), inseniti (godinu i 6 meseci), trčanje (6 meseci), rukomet (6 meseci), kik boks (od jula 2016-do danas).

14138650_10209139069227177_678470527586006039_o